Helder heeft per 1 oktober 2021 haar werkzaamheden beëindigd. Het is niet langer mogelijk diagnostiek door ons te laten verrichten. Heeft u vragen over in het verleden door ons verrichte onderzoeken, dan kunt u die richten aan info@helderpsychodiagnostiek.nl.